FOG Program Conferences and Events (2018)

Posted by Michael O'Dwyer on Nov 21, 2019 3:26:46 AM

Here's a list of FOG workshops, conferences and events happening over the next few months

Read More

Tags: FOG, Pretreatment, FOG Program, Fat, oil & grease

Waarom GovTech de volgende biljoenensector wordt

Posted by Lily Van Hende on Nov 20, 2018 7:48:00 AM

De technologiegolf verandert volop de manier waarop landen belastingen innen, diensten verlenen, welzijn verdelen, veiligheid in stand houden en nog veel meer. Aan de basis van deze verandering ligt de opkomst van Government Technology, kortweg GovTech: technologieën gericht op openbare diensten en specifiek ontwikkeld voor overheidsdoeleinden. Waar de overheid vandaag vaak nog steeds functioneert als een logge tanker, rijst steeds meer de vraag hoe zij start-ups optimaal kunnen inzetten als speedboats om beter bestuur en interactie met de bevolking te bevorderen. Tijdens de GovTech Summit in Parijs, werd over dit specifieke thema heel wat kennis en ervaring gedeeld.

Read More

Tags: Insider, FOG Program, Fat, oil & grease, Amsterdam, olie, vet, riool, vetput, vetafscheider

Restaurant compliance: Maintaining your trade effluent licence

Posted by Brian Lillis on Jun 17, 2018 5:56:04 PM

Managing a restaurant is hard. 

Read More

Tags: Fat, oil & grease

3 Takeaways from the WSA FOG Forum 2018

Posted by Michael O'Dwyer on Apr 20, 2018 5:55:44 PM

About 80 FOG & pretreatment professionals gathered in Hood River this week for the Western States Alliance 2018 FOG Forum. Attendees were treated to 19 presentations covering a variety of topics which can be found here

At SwiftComply we love to participate in these FOG events, as there's always so much information to be shared! Here's our top three takeaways:

Read More

Tags: FOG fat, FOG, Pretreatment, FOG Program, Fat, oil & grease

FOG insights at the P3S Conference

Posted by Michael O'Dwyer on Feb 15, 2018 3:46:10 PM

Since moving to California from Ireland last November, one of my goals has been to connect with local pretreatment and FOG program managers. With this in mind I was delighted to have the opportunity to speak at the California Water Environment Associations 45th Annual P3S conference.

Read More

Tags: FOG, Pretreatment, FOG Program, Fat, oil & grease

Welcome to SwiftComply

We believe compliance should be free for responsible businesses

Suscribe to our blog to stay connected with the SwiftComply team. We work with regulators and hospitality businesses to simplify compliance.  

Subscribe to Email Updates

Recent Posts