Wie zijn de andere vetstrijders?

Posted by Lily Van Hende on Jul 18, 2018 6:36:51 AM
Lily Van Hende
Find me on:

De vetstrijder-campagne is een initiatief van SwiftComply, dat focust op ondernemen met respect voor het milieu. De campagne wordt ondersteund door Waternet, dat instaat voor het structureel onderhoud van de riolen, en Koninklijke Horeca Nederland, dat de belangen behartigt van de Nederlandse horecasector.

Deze organisaties bestrijden, rechtstreeks of onrechtstreeks, dag in, dag uit de enorme ‘fatbergs’ in het Amsterdamse riool.

 

Waternet

Zo helpt Waternet ons al sinds eind 2017 om het probleem beter te begrijpen en meer inzicht te krijgen in de situatie. Hierdoor zagen we van op de eerste rij wat de omvang is van het probleem, en hoeveel middelen door Waternet vrijgemaakt worden om de vetophopingen uit het riool te halen. 

Jeroen de Boer - Waternet   Jeroen de Boer, Waternet: “De kosten voor het onderhoud van de riolen blijven elk jaar stijgen. En hoe meer wij de weg op moeten voor ontstoppingen, hoe meer overlast voor de gewone Amsterdammer. Door vet in het riool te voorkomen, bestrijd je niet alleen de gevolgen maar pak je het probleem bij de bron aan. Net daarom ondersteunen wij deze campagne.”

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. Zo bespaart ze kosten en kan ze  werkzaamheden beter regelen.

Namens het Waterschap Amstel Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam maakt Waternet rioolwater en afvalwater schoon en brengt het terug  in de natuur.

Haar is missie is om meer uit water te halen, samen met burgers en ondernemers wil ze zorgen voor veilig, schoon en voldoende water. Dit gestoeld op deze kernwaarden: dienstverlenend, doelmatig en duurzaam.

Voorts is Waternet voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om te werken aan een groene toekomst.

 

Horeca Nederland

Ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft ons geholpen met steun en advies doorheen de planningsfase van de campagne. Hun toewijding en expertise in het efficiënt ondersteunen van horecazaken, heeft er voor gezorgd dat onze campagne niet alleen Amsterdam vooruit helpt, maar ook de horecazaken in kwestie.

Eveline Doornhegge, KHN: ”De trend om duurzamer te eten zet zich onverminderd door. Consumenten, maar ook horecaondernemers hebben dit goed begrepen. Wij steunen Vetstrijder omdat duurzaamheid zich ook moet doorzetten achter de schermen. Ook KHN zet in op duurzaam ondernemen en geeft advies aan horecaondernemers over hoe ze vet in het afvalwater kunnen vermijden. Het platform van SwiftComply is daar nu een mooie aanvulling op, vanuit een horecavriendelijke benadering.”

Als grootste horecabranchevereniging van het land behartigt KHN de belangen van de horeca. Zo beïnvloeden zij horecawet- en regelgeving op gemeentelijk en landelijk niveau en zelfs bij Europa. Leden van KHN krijgen advies, en worden op de hoogte gehouden over alles wat leeft in de sector om kosten te besparen en te ontzorgen. Zo adviseert ze graag haar leden over de noodzaak van een vetput voor de horecabedrijven. Het is namelijk lang niet altijd verplicht en ook de overheid ziet in dat niemand onnodige kosten wil maken.

Lees meer over de noodzaak van vetafscheiders op de website van Koninklijke Horeca Nederland.

 

Horecazaken uit stadsdeel Amsterdam-Centrum

Samen maken we ons sterk dat we met iedereen uit Amsterdam de riolen kunnen proper houden. Dit vergt tijd en inspanning uit alle hoeken en lagen onder de inwoners en bedrijven. De vetstrijder-campagne richt zich specifiek op de horecazaken. Als initiatiefnemer heeft SwiftComply al twee zwaargewichten aan boord die mee het vet willen terugdringen. Nu doen we een gezamelijk oproep naar iedereen uit de horecasector. Iedereen die Amsterdam een warm hart toedraagt. Iedereen die professioneel met voedselbereiding bezig is. We vragen een kleine moeite voor een wereld van verschil. 

 

Ja, strijd mee!

 

Tags: SwiftComply Partners, vetstrijder, Amsterdam, olie, horeca, vet, waternet, KHN, nederland, vetput, vetafscheider

Welcome to SwiftComply

We believe compliance should be free for responsible businesses

Suscribe to our blog to stay connected with the SwiftComply team. We work with regulators and hospitality businesses to simplify compliance.  

Subscribe to Email Updates

Recent Posts