Welke vetafscheider heb ik nodig?

Posted by Lily Van Hende on Aug 20, 2018 7:00:00 AM
Lily Van Hende
Find me on:

Nadat je tot de conclusie bent gekomen dat je een vetafscheider nodig hebt, moet je een aantal belangrijke praktische vragen beantwoorden alvorens over te gaan tot daadwerkelijke aanschaf. Het is immers een investering als een ander en daarbij doe je er goed aan om zoveel mogelijk informatie in te winnen van verschillende partijen.

 

Grease Interceptor_Outside
 
 

Welke vetafscheider heb ik nodig?

Vetafscheiders komen in allerlei maten en vormen. Google even naar vetafscheider of vetput en je krijgt meteen een waslijst van aanbieders. Voor elke situatie of locatie is er wel een oplossing. Zo heb je kleine vrijstaande types die onder de afwasbak passen, en vele anderen horen in de kelder of kunnen permanent onder de grond.

Je zou kunnen denken dat fabrikanten en installateurs je het duurste en het laatste nieuwe model zouden willen verkopen. Dat zou kunnen, maar wanneer je diepgaander zoekwerk verricht merk je dat de markt van de vetafscheiders geen spectaculair waaier aan mogelijkheden biedt. Een vetafscheider is een vetafscheider. Tenzij het ooit onderdeel zal uitmaken van the internet of things zal het niet volgend jaar een nieuwe feature krijgen zoals bij auto's of smartphones. Bovendien is de levensduur van een vetafscheider relatief lang. Mits je ervoor zorgdraagt.

Telkens opnieuw hoor je de vraag terugkeren van verkopers: welke capaciteit moet je afscheider hebben? Het antwoord op deze vraag hangt af van heel veel verschillende factoren zoals hoeveel apparatuur staat er in je keuken, en welk type bedrijf ben je. Immers, iedere onderneming verschilt in grootte, heeft verschillende bedrijfsactiviteiten en produceert op zijn beurt een andere hoeveelheid vetafval.

Indien je enkel afwasbakken hebt staan, moet je vetafscheider 2 liter per seconde kunnen verwerken. Heb je een vaatwasmachine, dan zal je vetafscheider 4 liter per seconde moeten aankunnen. Heb je nog meer apparatuur staan, ben je een ziekenhuis, hotel, restaurant of snackbar, dan zijn dit de factoren die mee bepalen welk type afscheider je nodig hebt.

Doe hier alvast een capaciteitsberekening.

In Nederland, en bij uitbreiding in heel Europa, moeten vetafscheiders voldoen aan de norm NEN-EN 1825-1 en 2. Een vetafscheider moet groot genoeg zijn om het vet te kunnen verwerken. Maar uiteindelijk is het de milieuambtenaar van jouw gemeente die het laatste woord heeft.

Waar kan de vetafscheider komen?

Volgens de wetten van de fysica moet een vetafscheider lager komen te staan ten opzichte van de afvoer. Dit natuurlijk afschot zie je terug als je denkt aan een rivier die vanaf een berg naar de zee stroomt. Het water komt tijdelijk tot stilstand in een meer (of stuwmeer), in dit geval dus in de vetafscheider. Het teveel aan water kan dan weer doorstromen. Het vet dat op het water ligt blijft in het schot van de afscheider liggen.

 

Automatic GRDGrease Trap_Inside

 

De meeste vetafscheiders zijn statisch, die kan je niet meer verplaatsen eens dat het is geïnstalleerd is. Ze ingegraven onder de grond in de straat of tuin. Verder zijn er ook types die binnen onder de vloer zitten en voorzien zijn van putdeksels en vloerluiken. Andere types staan dan weer op de vloer in de kelder met een extra pompput die het water over grotere afstand en hoogte kan verpompen naar het riool.

Indien je geen kelder hebt, of buiten geen plaats hebt zijn er ook kleinere types die je kan plaatsen op de grond onder of naast de vaatwasmachine of afwasbak. Ze zijn gemaakt voor kleine keukens of keukens met laag vetverbruik. Deze afscheiders voldoen niet aan de NEN-normen. Je gaat dus bij de gemeente langs moeten om het voor te leggen. 

In volgende gevallen kan je ook een volautomatische vetafscheider installeren. Dit staat op de grond, naast de vaatwasmachine of afwasbak. Ook deze types wijken af van de NEN-normen, daar heb je de zegen van de milieuambtenaar voor nodig.

  • Wanneer je keuken gevestigd is in een historisch monument waar je aan de infrastructuur niets mag veranderen
  • Het grond- of rivierwater staat hoger dan je keuken
  • Je deelt het gebouw met andere winkels of woningen
  • Je hebt geen buitenruimte (tuin, erf, openbare weg, ...)

Hoeveel kost een vetafscheider?

Daar wagen wij ons niet aan. Om je op weg te helpen kan je best bellen naar Bedrijfschap Horeca & Catering (0793680707) voor een lijst van gecertificeerde leveranciers van vetafscheiders.

Naast een eenmalige aankoopkost, zul je ook moeten rekening houden met de structurele kosten voor het reinigen en het leegmaken van de vetafscheider. Een vetafscheider kan immers blijvend goed functioneren mits goede onderhoud. Verder moet je ook denken aan de aankoop van attributen zoals pompput, putdeksels of vloerluiken, en installatiekosten.

Sommige aanbieders verzorgen ook het structureel onderhoud of zelfs ledigingen eens je een vetafscheider bij hen hebt aangeschaft. Maar je kan ook enkel een vetafscheider aankopen bij de fabrikant of verdeler, en een onderhouds- of ledigingscontract afsluiten bij een gespecialiseerde inzamelaar. Inzamelaars moeten door de overheid erkend zijn voor de ophaling en de verwerking van het vetafval.

 

VDV20-11_727x250
 
 

Aanschaf

Huur je een pand en run je daar een horecazaak? Dan bepaalt het huur­con­tract wie instaat voor de aanschafkosten; staat in uw huurcontract dat de ver­huur­der er voor moet zorgen dat het verhuurde voldoet aan (toekomstige) regelgeving, dan zijn die kosten veel­al voor de verhuurder. Vermeldt het huur­con­tract dat het gehuurde als restaurant of hore­ca­be­drijf wordt verhuurd, dan zijn de kosten veelal voor de huurder.

Tip 1. Controleer uw huurcontract of de installa­tie­kosten van een vetafscheider voor re­ke­ning van de verhuurder komen.

Tip 2. Is dat niet zo, verzoek dan de verhuurder om een bij­dra­ge in de installatiekosten, die inves­te­ring komt im­mers ten goede aan het gehuurde pand. Let op. Be­paalt het huurcontract wie voor de lo­zings­kos­ten moet opdraaien, dan zal diegene óók zorg moe­ten dragen voor het onderhoud van een vetaf­schei­der. Sluit daarom een onder­houds­con­tract af met een reinigingsbedrijf dat een ver­gun­ning heeft.

Tip 3. Als u dat met meerdere col­le­ga’s samen doet, kunt u wellicht in de kosten be­spa­ren.

Onderhoud en lediging

Een lediging gaat meestal gepaard met een reiniging onder hogedruk. Zo verleng je bovendien de levensduur van de vetafscheider. Maar niet alle inzamelaars rekenen de reiniging bij de de ledigingskost, sommigen zullen hiervoor een apart tarief hebben.

In regel moet je de vetafscheider iedere maand tot iedere 14 dagen laten legen. Opnieuw is dit afhankelijk van de grootte van je zaak en de bedrijfsactiviteiten. Om dit concreet vast te stellen kan de dikte van de vetlaag in de afscheider best worden gemeten. Een vetafscheider is vol wanneer het 80% gevuld is, wat zou moeten overeenkomen met 16 cm.

Heb je hieromtrent nog vragen, of heb je zelf nog tips? Laat het ons weten!

Vetstrijder

In Amsterdam wordt dagelijks 4 ton vet geloosd in het riool. De helft komt van de inwoners. Met vetstrijder willen we de andere helft, de ondernemers, aanzetten om daar iets aan te doen. Samen met Waternet zoeken we naar een duurzame oplossing.

Heb je een restaurant, frituur, hotel of bistro? Registreer jouw keuken en laat weten of je een vetafscheider hebt. Ook indien je geen afscheider hebt, kan je vetstrijder worden. Deze informatie is op grote schaal cruciaal als basis voor een langetermijnoplossing.

Doe het vandaag nog. En strijd mee voor een schoner Amsterdam.

 

Word vetstrijder >

 

Tags: vetstrijder, Amsterdam, olie, horeca, vet, riool, nederland, vetput, vetafscheider

Welcome to SwiftComply

We believe compliance should be free for responsible businesses

Suscribe to our blog to stay connected with the SwiftComply team. We work with regulators and hospitality businesses to simplify compliance.  

Subscribe to Email Updates

Recent Posts