Ik heb (nog) geen vetafscheider in mijn horecazaak

Posted by Lily Van Hende on Aug 13, 2018 3:16:45 AM
Lily Van Hende
Find me on:

De Europese wet schrijft voor dat ieder bedrijf dat voedsel verwerkt een voorziening moet hebben die vet scheidt van het afvalwater voordat het geloosd wordt op het riool (dit geldt ook voor tosti's en een bittergarnituur). 

Daarnaast moet het vet worden opgehaald en verwerkt worden door een erkende inzamelaar. Een vetafscheider of vetput is hiervoor de meest voor de hand liggende oplossing. Helaas worden vetafscheiders vaak slecht of te weinig onderhouden. Resultaat: alsnog dichtgeslibde leidingen, verstoppingen in het riool en veel kosten voor Waternet en de restauranthouders.

In het Activiteitenbesluit staat de vetafscheider voorgeschreven bij bedrijven die zich bezighouden met het bereiden van voedingsmiddelen of het slachten van dieren. Bij het plaatsen van nieuwe vetafscheiders moet deze aan de nieuwe normen NEN-EN voldoen. Bij eerder geplaatste vetafscheiders geldt dat deze aantoonbaar moeten voldoen aan de oude NEN. Dat is in de geest van de wet. Nieuwe vetafscheiders moeten voldoen aan de nieuwe NEN-EN-norm.

 

iStock-525987507

 

Uitzonderingen

Indien de hoeveelheid vet in het afvalwater zodanig gering is of omdat er helemaal geen vetten gebruikt wordt bij de voedselbereiding kan je horecazaak aanspraak maken op maatwerkmogelijkheden. Kort gezegd; een vetafscheider is in jouw zaak niet verplicht indien je dit bij de gemeente kan aantonen.

Bedrijven van voor 2008 zonder vetafscheider kunnen gebruik maken van overgangsrecht en maatwerk. Voor deze bedrijven geldt artikel 3.131, vijfde lid van het Activiteitenbesluit: een vetafscheider is niet nodig voor deze situatie.

Oude vetafscheiders die werden geplaatst voor 2006 moeten voldoen aan de norm NEN 7087. Dit wil niet zeggen dat ze niet goed functioneren. Het is trouwens moeilijk aan te tonen of een niet-gecertificeerde vetafscheider nog voldoet. Dit alles heeft te maken met de dimensionering en het materiaal waaruit het is vervaardigd. Bovendien moet de verhouding van de oude vetafscheider passen in de bedrijfssituatie (kleine omvang van de activiteit waarbij vet kan vrijkomen of voorzorgsmaatregelen om vetlozing via een andere werkwijze zoveel mogelijk te voorkomen).

 

iStock-519046635

 

Best beschikbare technieken

Uitgangspunt is dat het lozen van plantaardige of dierlijke oliën en vetten zoveel mogelijk moet worden voorkomen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Deze beperking kan worden bereikt door een slibvangput en een vetafscheider te installeren. Indien deze zuiveringsvoorzieningen zijn geplaatst en voldoen aan de NEN-EN, wordt invulling gegeven aan de BBT. Daarbij is het uiteraard van belang dat er continue aandacht is voor het zo veel mogelijk voorkomen dat vet in het afvalwater geraakt.

Van de ondernemer wordt verwacht dat hij preventiemaatregelen neemt om de hoeveelheid vet in het afvalwater terug te dringen. Dit kan door zorgvuldig te werken. Bij restaurants en horeca-gelegenheden moeten maaltijdresten zoveel mogelijk droog worden verwijderd alvorens het servies afgespoeld wordt. Het gebruik van voedselrestvermalers is verboden. Ook met reinigingsmiddelen moet zorgvuldig worden omgegaan. Overdosering kan leiden tot emulgeren van het vet in het afvalwater. De kans bestaat dat dit vet verderop in het riool stolt en alsnog tot verstopping kan leiden.

 

Doe mee als vetstrijder

Je bent als horecazaak dus niet altijd verplicht om een vetafscheider te installeren. Toch doe je er goed aan om mee te strijden tegen het vet, samen met tal van andere collega-horecaondernemers in Amsterdam.

Registreer jouw zaak en laat ons weten of je een vetafscheider hebt of niet. Deze informatie is cruciaal en dient op grote schaal als basis voor een langetermijnoplossing.

Doe het vandaag nog. En strijd mee voor een schoner Amsterdam.

 

 Word vetstrijder >

 

Vestrijder-skyline-1

 

Tags: vetstrijder, Amsterdam, olie, horeca, vet, riool, nederland, vetput, vetafscheider

Welcome to SwiftComply

We believe compliance should be free for responsible businesses

Suscribe to our blog to stay connected with the SwiftComply team. We work with regulators and hospitality businesses to simplify compliance.  

Subscribe to Email Updates

Recent Posts